Kişisel veri gizlilik politikası

Bu Kişisel Veri Gizliliği Politikası (bundan sonra Gizlilik Politikası olarak anılacaktır), sol.casino alan adında (ve alt alan adlarında) bulunan Sol Casino web sitesinin (bundan sonra sol.casino olarak anılacaktır), sağlayabileceği tüm bilgiler için geçerlidir. sol.casino web sitesini (ve alt alan adlarını), programlarını ve ürünlerini kullanırken Kullanıcı hakkında bilgi alabilirsiniz.

1. Terimlerin tanımı

1.1 Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

 • 1.1.1. “Site Yönetimi” (bundan böyle Yönetim olarak anılacaktır) – kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve (veya) gerçekleştiren ve ayrıca kişisel verilerin işlenme amaçlarını, kişisel bileşimini belirleyen Sol Casino web sitesini yönetmeye yetkili çalışanlar işlenecek veriler, kişisel verilerle gerçekleştirilen işlemler (işlemler).
 • 1.1.2. “Kişisel veriler” – doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye (kişisel verilerin konusu) ilişkin her türlü bilgi.
 • 1.1.3. “Kişisel verilerin işlenmesi” – toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme dahil) dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya eylem kümesi (işlemler) ), kişisel verilerin çıkarılması, kullanılması, aktarılması (dağıtım, provizyon, erişim), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, yok etme.
 • 1.1.4. “Kişisel verilerin gizliliği”, Operatörün veya kişisel verilere erişimi olan diğer kişinin, kişisel verilerin konusunun izni veya başka bir yasal dayanağın varlığı olmadan bunların dağıtımına izin vermeme gerekliliğine uyması için bir gerekliliktir.
 • 1.1.5. “Sol Casino Sitesi”, İnternette benzersiz bir adreste (URL) bulunan, sol.casino ve alt alan adlarında bulunan birbirine bağlı web sayfalarının bir koleksiyonudur.
 • 1.1.6. “Alt alan adları”, Sol Casino web sitesine ait üçüncü düzey alan adlarında bulunan sayfalar veya bir dizi sayfanın yanı sıra altlarında Yönetimin iletişim bilgilerinin belirtildiği diğer geçici sayfalardır.
 • 1.1.5. “Sol Casino web sitesi Kullanıcısı” (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır), İnternet aracılığıyla Sol Casino web sitesine erişimi olan ve Sol Casino web sitesindeki bilgi, materyal ve ürünleri kullanan kişidir.
 • 1.1.7. “Çerezler”, bir web sunucusu tarafından gönderilen ve kullanıcının bilgisayarında saklanan, bir web istemcisinin veya web tarayıcısının, web sitesinde bir sayfa açılmaya çalışıldığında her HTTP isteğinde web sunucusuna gönderdiği küçük bir veri parçasıdır. ilgili site.
 • 1.1.8. “IP adresi”, Kullanıcının sol.casino’ya erişim sağladığı bilgisayar ağındaki bir düğümün benzersiz ağ adresidir.

2. Genel hükümler

2.1. Sol Casino web sitesinin Kullanıcı tarafından kullanılması, bu Gizlilik Politikasının ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi koşullarının kabul edilmesi anlamına gelir.

2.2. Gizlilik Politikasının şartlarına uyulmaması durumunda Kullanıcı, Sol Casino web sitesini kullanmayı bırakmalıdır.

2.3. Bu Gizlilik Politikası Sol Casino web sitesi için geçerlidir. sol.casino, Kullanıcının Sol Casino web sitesinde bulunan bağlantılar aracılığıyla erişebildiği üçüncü taraf siteleri kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir.

2.4. Yönetim, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamaz.

3. Gizlilik politikasının konusu

3.1. Bu Gizlilik Politikası, İdarenin, Sol Casino web sitesine kaydolurken veya e-posta bültenine abone olurken İdarenin talebi üzerine Kullanıcının sağladığı kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına yönelik bir rejimi sağlama ve açıklamama yükümlülüklerini belirler.

3.2. Bu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, Kullanıcı tarafından Sol Casino web sitesindeki formların doldurulması yoluyla sağlanır ve aşağıdaki bilgileri içerir:

 • 3.2.1. Kullanıcının soyadı, adı, soyadı;
 • 3.2.2. Kullanıcının iletişim telefon numarası;
 • 3.2.3. e-posta adresi (e-posta)
 • 3.2.4. Kullanıcının ikamet ettiği yer (gerekirse)
 • 3.2.5. fotoğraf (gerekirse)

3.3. sol.casino, sayfaları ziyaret ederken otomatik olarak iletilen Verileri korur:

 • IP adresi;
 • çerezlerden gelen bilgiler;
 • tarayıcı bilgileri
 • erişim süresi;
 • yönlendiren (önceki sayfanın adresi).

3.3.1. Çerezlerin devre dışı bırakılması, sitenin yetkilendirme gerektiren bölümlerine erişilememesine neden olabilir.

3.3.2. sol.casino, ziyaretçilerinin IP adresleri hakkında istatistik toplar. Bu bilgiler teknik sorunları önlemek, tanımlamak ve çözmek için kullanılır.

3.4. Yukarıda belirtilmeyen diğer kişisel bilgiler (ziyaret geçmişi, kullanılan tarayıcılar, işletim sistemleri vb.), paragraflarda belirtilen durumlar dışında güvenli bir şekilde saklanır ve dağıtılmaz. 5.2. bu Gizlilik Politikasının.

4. Kullanıcının kişisel bilgilerinin toplanma amaçları

4.1. Yönetim, Kullanıcının kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

 • 4.1.1. Daha fazla yetkilendirme için Sol Casino web sitesinde kayıtlı Kullanıcının kimliği.
 • 4.1.2. Kullanıcıya Sol Casino web sitesinden kişiselleştirilmiş verilere erişim sağlamak.
 • 4.1.3. Sol Casino web sitesinin kullanımına ilişkin bildirimler, talepler göndermek, Kullanıcıdan gelen talep ve uygulamaları işlemek de dahil olmak üzere Kullanıcıyla geri bildirim oluşturmak.
 • 4.1.4. Güvenliğin sağlanması ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla Kullanıcının konumunun belirlenmesi.
 • 4.1.5. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin teyidi.
 • 4.1.6. Kullanıcının bir hesap oluşturmayı kabul etmesi halinde, Sol Casino web sitesinin bazı kısımlarını kullanmak için bir hesap oluşturmak.
 • 4.1.7. Kullanıcıya e-posta yoluyla bildirimler.
 • 4.1.8. Sol Casino web sitesinin kullanımıyla ilgili sorunların ortaya çıkması durumunda Kullanıcıya etkili teknik destek sağlamak.
 • 4.1.9. Kullanıcıya, onun rızasıyla, Sol Casino web sitesi adına özel teklifler, haber bültenleri ve diğer bilgileri sağlamak.

5. Kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin yöntemler ve şartlar

5.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan, kişisel veri bilgi sistemleri de dahil olmak üzere her türlü yasal yolla, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın gerçekleştirilir.

5.2. Kullanıcının kişisel verileri, Türkiye yetkili devlet kurumlarına yalnızca Türkiye mevzuatının belirlediği gerekçelerle ve şekilde aktarılabilir.

5.3. Kişisel verilerin kaybı veya ifşa edilmesi durumunda İdare, Kullanıcıya kişisel verilerin kaybı veya ifşa edilmesi konusunda bilgi vermeme hakkına sahiptir.

5.4. İdare, Kullanıcının kişisel bilgilerini yetkisiz veya kazara erişime, imhaya, değiştirmeye, engellemeye, kopyalamaya, dağıtmaya ve ayrıca üçüncü tarafların diğer yasa dışı eylemlerinden korumak için gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

5.5. Yönetim, Kullanıcı ile birlikte, Kullanıcının kişisel verilerinin kaybı veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

6. Tarafların hak ve yükümlülükleri

6.1. Kullanıcı şu haklara sahiptir:

 • 6.1.1. Sol Casino web sitesini kullanmak için gerekli kişisel verilerinizi sağlamaya özgürce karar verin ve bunların işlenmesine izin verin.
 • 6.1.2. Bu bilgilerin değişmesi durumunda kişisel verilerle ilgili sağlanan bilgileri güncelleyin, tamamlayın.
 • 6.1.3. Kullanıcı, federal yasalara uygun olarak bu hak sınırlandırılmadığı sürece, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin Yönetimden bilgi alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, kişisel verilerin eksik, güncelliğini yitirmiş, hatalı, hukuka aykırı olarak elde edilmiş veya belirtilen işleme amacı için gerekli olmaması halinde, İdare’den kişisel verilerinin açıklığa kavuşturulmasını, bloke edilmesini veya yok edilmesini talep etme ve ayrıca önlem alma hakkına sahiptir. Haklarının korunması için kanunla sağlanmıştır. Bunun için İdareye belirtilen E-posta adresine bildirimde bulunmanız yeterlidir.

6.2. İdare şunları yapmakla yükümlüdür:

 • 6.2.1. Alınan bilgileri yalnızca bu Gizlilik Politikasının 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanın.
 • 6.2.2. Gizli bilgilerin gizli tutulmasını, Kullanıcının önceden yazılı izni olmadan ifşa edilmemesini sağlamak ve ayrıca Kullanıcının aktarılan kişisel verilerini paragraflar hariç satmamak, takas etmemek, yayınlamamak veya başka olası yollarla ifşa etmemek. 5.2. bu Gizlilik Politikasının.
 • 6.2.3. Mevcut ticari işlemlerde bu tür bilgileri korumak için genellikle kullanılan prosedüre uygun olarak Kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini korumak için önlemler alın.
 • 6.2.4. İlgili Kullanıcıya ilişkin kişisel veriler, başvuru anından itibaren veya Kullanıcının veya yasal temsilcisinin veya kişisel veri sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik yetkili kuruluşun talep ettiği andan itibaren, güvenilmez bilgilerin tespiti halinde, doğrulama süresi boyunca bloke edilir. kişisel veriler veya yasa dışı eylemler.